συμβουλευτικη παιδιων

Στόχος μας

Στόχος της συμβουλευτικής διαδικασίας σε παιδιά είναι να δοθεί προτεραιότητα στην αποτελεσματική και λειτουργική ψυχοσυναισθηματική έκφραση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παιγνιώδους μορφής αλληλεπίδρασης, η οποία προσαρμόζεται στην ηλικία και τις αναπτυξιακές ανάγκες του παιδιού και του προσφέρει το πλαίσιο ώστε να αναπαραστήσει με ευκολία, μέσω μιας συμβολικής γλώσσας, σκέψεις και συναισθήματα τα οποία ίσως δυσκολευόταν να εκφράσει λεκτικά και να τα προσεγγίσει από ασφαλή απόσταση προκειμένου να τα επεξεργαστεί περαιτέρω και να μάθει να τα διαχειρίζεται.