συμβουλευτικη online & δια ζωσησ

Ομάδες

Κανένας άνθρωπος δεν είναι ανεξάρτητος από τις συνθήκες στις οποίες ζει. Εργαζόμενες πάνω από 15 χρόνια στο χώρο της ψυχοθεραπείας έχουμε παρατηρήσει ότι κατά περιόδους υπάρχουν κοινά αιτήματα και ερωτήματα τα οποία χρειάζονται έναν διαφορετικό τρόπο διερεύνησης και απάντησης από την κλασσική ατομική ψυχοθεραπεία.

Στα θεματικά σεμινάρια δίνεται η δυνατότητα για μία διαφορετική ίαση και απάντηση. Συμμετέχουν εξίσου τα μέλη της ομάδας καθώς και οι ψυχολόγοι που οδηγούν τη συζήτηση σε μία ισότιμη διάδραση.

ομαδεσ

Στόχος μας

Η θεραπευτική ομάδα είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, οπού ο καθένας έχει μάθει να παίζει κάποιο ρόλο. Συγχρόνως είναι ένα σύστημα πολύ διαφορετικό από μια «τυχαία» ομάδα που συναντάμε στην κανονική ζωή. Είναι ασφαλές, με κανόνες και όρια που προστατεύουν τα μέλη και τους δίνουν την δυνατότητα με την βοήθεια τόσο του θεραπευτή / συντονιστή, όσο και των άλλων μελών της ομάδας, να παρατηρήσουν και να εξελίξουν τον εαυτό τους, με τρόπους που δεν μπορούν να κάνουν στην καθημερινή ζωή.