Ο ρόλος του Ψυχολόγου

Ο Ψυχολόγος είναι ο ειδικός ψυχικής υγείας που μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε καθημερινές δυσκολίες διαμέσου της ψυχοθεραπείας, ήτοι θεραπεία δια τω λόγω (διαλεκτική θεραπεία).

Ο Ψυχολόγος εργάζεται σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος, διασφαλίζοντας το απόρρητο θεραπευομένου-θεραπευτή. Με τον Ψυχολόγο, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης, συζητάμε τις δυσκολίες μας και μας βοηθάει να τις κατανοήσουμε, να τις αντιμετωπίσουμε και να τις ξεπεράσουμε.

Για να επισκεφτούμε έναν Ψυχολόγο δεν χρειάζεται να είμαστε «άρρωστοι» και ούτε θα χαρακτηριστούμε εξαιτίας της ψυχοθεραπείας. Συνήθως οι λόγοι που μας προτρέπουν να τον επισκεφτούμε είναι καθημερινοί, ανθρώπινοι, συμβαίνουν και στους άλλους γύρω μας, όμως, εμείς βιώνουμε ότι είμαστε σε αδιέξοδο.

Συχνά ακούμε από τους οικείους μας, ως απάντηση στα παράπονα για τα προβλήματα μας, τη φράση «ξεπέρασε το», οι ανθρώπινες ανάγκες όμως, τα ανθρώπινα συναισθήματα και πάθη, οι καθημερινές δυσκολίες με τους γύρω μας, η δυσκολία να μας καταλάβει ο περίγυρος μας, η ανάγκη για ανθρώπινη επαφή και επιβεβαίωση, είναι ουσιαστικές ανάγκες του ανθρώπου και δεν είναι δυνατόν απλά να «ξεπεραστούν».

Εκείνο που στην ουσία χρειαζόμαστε είναι να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το άγχος μας, να εκφράζουμε το θύμο και τη θλίψη μας, να ελέγχουμε την παρόρμηση μας, να αναγνωρίζουμε και να εκφράζουμε τις ανάγκες μας και πάνω από όλα να σταματήσουμε να πληγώνουμε τον εαυτό μας.