Ο ρόλος του Ψυχολόγου

Άρθρο της ψυχολόγου Άννας Κουμπούλη Ο Ψυχολόγος είναι ο ειδικός ψυχικής υγείας που μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε καθημερινές δυσκολίες διαμέσου της ψυχοθεραπείας, ήτοι θεραπεία δια τω λόγω (διαλεκτική θεραπεία). Ο Ψυχολόγος εργάζεται σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος, διασφαλίζοντας το απόρρητο θεραπευομένου-θεραπευτή. Με τον Ψυχολόγο, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης, συζητάμε τις δυσκολίες μας και μας…

Συνήθειες

Άρθρο της ψυχολόγου Άννας Κουμπούλη Οι άνθρωποι είμαστε πλάσματα της συνήθειας. Ακόμα και αυτοί που δηλώνουν παρορμητικοί χαρακτήρες ή ότι βαριούνται εύκολα, έχουν κάποιες καθημερινές συνήθειες οι οποίες όχι μόνο δεν αλλάζουν αλλά αποτελούν και τον «σκελετό» πάνω στον οποίο χτίζεται η μέρα. Από τον πρωινό καφέ ως τον «τρόπο» που υποδεχόμαστε έναν καινούριο άνθρωπο…